กิจกรรมทั่วไป.

     รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักด์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมแสดงความยินดี แก่ ผศ.ชาตรี  เรืองเดชณรงค์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5407 Views