กิจกรรมทั่วไป.

 

          นางบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบัน ฯ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ โดยมีรองศาสตรจารย์ สงกรานต์  สุดหอม เป็นตัวแทนคณบดีคณะวิจิตรศิลป์รับมอบกระเช้าดอกไม้ ณ บริเวณด้านหน้าคณะวิจิตรศิลป์ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 

 

 

………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2786 Views