กิจกรรมทั่วไป.

 

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ มช. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 44 ปี วันที่ 2 กรกฎมคม 2555

……………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 4882 Views