กิจกรรมทั่วไป.

 

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) เนื่องในพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี ITSC วันที่ 5 กรกฎาคม 2555

……………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 5374 Views