กิจกรรมทั่วไป.

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมบูชาขี้ผึ้งเพื่อหล่อเทียนพรรษา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2555 และทำการหล่อเทียนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.09 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 611 Views