กิจกรรมทั่วไป.

         ขอเชิญบุคลากรสถาบันฯ ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ปีที่ 2 กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสำนักหอสมุด วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เวลา 09.30 น. – 11.00 น. และอาคาร 2 และอาคาร 3 เวลา 12.30 น. – 15.00 น. ณ  ห้องโถงชั้น 1 ทางเข้าโรงอาหารสถาบันวิจัยสังคม โดยกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย นิทรรศการแนะนำบริการ และทรัพยากรสารนิเทศของสำนักหอสมุด การให้คำแนะนำ และปรึกษาการใช้ห้องสมุด พร้อมให้บริการต่าง ๆ อันได้แก่ การรับสมัครสมาชิก การต่ออายุสมาชิก บริการรับสมัคร sms และกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด งานนี้ชาวสถาบันฯ ห้ามพลาด 

…………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4771 Views