กิจกรรมทั่วไป.

 

      บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเทียนที่ได้จากการหล่อขึ้นในพิธีหล่อเทียนพรรษาของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ณ ศาลาธรรม โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

……………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 6181 Views