กิจกรรมทั่วไป.

 

      นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ นำเทียนพรรษาที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันหล่อขึ้น ถวายแก่วัดสีมาราม ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 504 Views