กิจกรรมทั่วไป.

 

      ตัวแทนบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำต้นผ้าป่าของสถาบันฯ เข้าร่วมทำบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง เพื่อสมทบทุนการบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดสวนดอก วันที่ 10 สิงหาคม 2555

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 8414 Views