กิจกรรมทั่วไป.

 

      นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2555 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

…………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 582 Views