กิจกรรมทั่วไป.

 

      นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในพิธีทำบุญสืบชะตาวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555

………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 9130 Views