กิจกรรมทั่วไป.

 

      นายรัศมี  แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสต์สุขภาพ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.สุมาลี  สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในพิธีทำบุญในวาระ 103 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย  ชุมสาย และคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ห้องอเนกภัณฑ์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB 6 วันที่ 29 สิงหาคม 2555

……………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3391 Views