กิจกรรมทั่วไป.

      เชิญชวนบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกท่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจะเข้าเยี่ยมเยียนและรับฟังการนำเสนอโครงการจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

……………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4477 Views