กิจกรรมทั่วไป.

 

      ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกจกรรมวิ่งมหากุศลมหิดล 55 เพื่อรวบรวมรายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ บริเวณอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ โดยมีนายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมาก

………………………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ แลบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3372 Views