กิจกรรมทั่วไป.

 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 34 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรม 5 ส. ซึ่งจะส่งผลต่อระบบประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และยังเป็นการตรวจทานอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 34 ปี โดยมี ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณบุปผา  ประภาลักษณ์  ประธานจัดกิจกรรม 5 ส. เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3624 Views