กิจกรรมทั่วไป.

 

       บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

……………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2715 Views