กิจกรรมทั่วไป.

 

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม วันที่ 28 มกราคม 2556

………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 9584 Views