กิจกรรมทั่วไป.

 

      ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แสดงความยินดีกับ รศ.ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถปานาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 493 Views