กิจกรรมทั่วไป.

 

      ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำพิธีมอบเสื้อสามารถแก่นักกีฬาของสถาบันฯ ที่ทำผลงานดีจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง 27 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬสาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

……………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4280 Views