กิจกรรมทั่วไป.

     ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการ ประจำปี 2556  ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอาคาร วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งถือโอกาสขอขมาลาโทษในสิ่งที่เคยกระทำให้ขุ่นหมองด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และใช้โอกาสนี้ขอพรปีใหม่ไทยอีกด้วย ซึ่งผู้อาวุโสพร้อมกับผู้บริหารสถาบันฯ ก็ได้อวยพรให้บุคลากรทุกท่านมีความสุขตลอดปี 2556 มีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

……………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 3191 Views