กิจกรรมทั่วไป.

           นางบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตัวแทนผู้อำนวยจการสถาบันฯ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา 24 ปี สำนักบริการวิชาการ 7 มิถุนายน 2556

 

………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5670 Views