กิจกรรมทั่วไป.

      บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญในพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ ประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยมี รศ. นพ.นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและเมืองเชียงใหม่ด้วย

……………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 537 Views