กิจกรรมทั่วไป.

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ มช. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 45 ปี ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

……………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 3621 Views