กิจกรรมทั่วไป.

           ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ในตอน วิธีการเก็บยาที่ถูกวิธีและการสังเกตยาหมดอายุ โดยคุณปิยะธิดา  สร้อยสุวรรณ, คุณณัฐพร  โฆษชุณหนันท์ และคุณเวฬุรี  มโนยศ ทางสถานีวิทยุ FM 100 ใน วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 -9.30 น.

 

 

………………………………………………………….

ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 609 Views