กิจกรรมทั่วไป.

          ขอเชิญบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 

 

…………………………………………………………

ข่าวโดย  หน่วยประชาสันพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3706 Views