กิจกรรมทั่วไป.

      ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ นำเทียนที่ได้จากการหล่อขึ้นในพิธีหล่อเทียนพรรษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ ศาลาธรรม โดยมี รศ. นพ.นิเวศน์  นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

………………………………………………………..

หน่วประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 703 Views