กิจกรรมทั่วไป.

          ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ เล่าขานงานวิจัย ในตอน เส้นเลือดขอดอันตรายต่อสุขภาพ โดย ศ. นพ. ดร. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 น.-9.30 น. 

 

 

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 756 Views