กิจกรรมทั่วไป.

      ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนางบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการ สถาบันฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญครบรอบ 41 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

…………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 7018 Views