กิจกรรมทั่วไป.

      นางบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 23 สิงหาคม 2556 

…………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 3496 Views