กิจกรรมทั่วไป.

      นางบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ครบรอบ 8 ปี วันที่ 27 สิงหาคม 2556 

…………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Post 4254 Views