กิจกรรมทั่วไป.

         

 

      รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ศ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ รองผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่อุไร  จริยาเลิศศักดิ์ มารดาของ ศ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา  ณ ศาลา 6  วัดเจ้าอาม แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา 
 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดยหน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 566 Views