กิจกรรมทั่วไป.

      นายกิตติพงศ์  รุ่งเรืองธนะกิจ ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมหากุศลมหิดล 56 เพื่อรวบรวมรายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยยากจนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ บริเวณอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมาก

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 592 Views