กิจกรรมทั่วไป.

      เนื่องในวโรกาสแห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 35 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 และเพื่อเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงาม สถาบันฯ จึงกำหนดจะจัดให้มีพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลา 9.00 น. โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

 

เวลา 9.00 น.          แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4
เวลา 9.39 น.         พิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และให้โอวาท
เวลา 10.30 น.        แขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

………………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4559 Views