กิจกรรมทั่วไป.

      ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ในเรื่อง มาลาเรีย โดย ดร.จิรประภา  วิภาษา นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางสถานีวิทยุ FM 100 ใน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 -9.30 น.

………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3557 Views