กิจกรรมทั่วไป.

      ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556

…………………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3404 Views