กิจกรรมทั่วไป.

      ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ในเรื่อง สื่อสารถูกช่อง ป้องกันหมอกควัน โดย คุณไชยวรรฐ  ศิริมาเมือง ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางสถานีวิทยุ FM 100 ใน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 -9.30 น.

………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4772 Views