กิจกรรมทั่วไป.

      คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 9640 Views