กิจกรรมทั่วไป.

          ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม วันที่ 28 มกราคม 2557

 

 

 

 

 

………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 7897 Views