กิจกรรมทั่วไป.

        หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชิญชวนบุคลากรของสถาบันฯ ทุกท่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ "สารสถาบันฯ" เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดทำ "สารสถาบันฯ" ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

        ท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "สารสถาบันฯ" ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1uHM8hg9vhOZ5eUaOI4SVuuzClLsAq6q3JQ2nVL5SBc/viewform 

        หรือ สามารถทำแบบแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างนี้เลย

        ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557


……………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 9383 Views