กิจกรรมทั่วไป.

       คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขาณุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญในโอกาสพิธีทำบุญขึ้นเฮือนใหม่ สำนักงาน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

…………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 11788 Views