กิจกรรมทั่วไป.

       คุณบุปผา  ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แสดงความยินดีกับ รศ.ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มช. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 9039 Views