กิจกรรมทั่วไป.

1396232633

ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภก.จักรพันธ์  ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 31 มีนาคม 2557

…………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 10566 Views