ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นงานวิจัย และงานบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีมากมายหลายกลุ่ม เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการทำวิจัย และบริการวิชาการ ศูนย์ฯ จึงมีแนวคิดในการนำความหลากหลายนี้มีสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในศูนย์ฯ ให้ตอบสนองงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 4 หน่วย ดังนี้


Generic placeholder image

หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Non-communicable diseases research unit
View details »

Generic placeholder image

หน่วยวิจัยโภชนาการ

Nutrition Research Unit
View details »


Generic placeholder image

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Environment and Health Research Unit
View details »

Generic placeholder image

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ

Laboratory Service and Maintenance Unit
View details »อ.ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม


Video สรุปความเป็นมาของศูนย์

[jwplayer mediaid=”354″]