กิจกรรมทั่วไป.

 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2555 ณ อาคาร 1 ของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักการรักษาสุขภาพของตนเองอีกด้วย

 

……………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3636 Views