เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนายสุเมธ ยะด้วง ผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เดินทางไปหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ร่วมกับ Professor Ting Xu ณ China Agricultural University มณฑลปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อนำเสนอและหารือความเป็นไปได้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตแอนติบอดี้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย China Agricultural อีกด้วย

2729-1024x768 28-1024x768  31-1024x768 32-1024x768

Post 213 Views