รายการโทรทัศน์.


รายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 1 กรมประชาสัมพันธ์
เรื่อง “รักแล้วต้องแคล้วเอดส์” (โครงการ HPTN 052) .
วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เวลา 16.00-17.00 น
โดย รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ และ พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

Post 672 Views