รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “กระบวนการให้ความยินยอมโดยความสมัครใจ ของอาสาสมัครโครงการวิจัย”
โดย คุณปริญญา จองไพจิตรสกุล

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “การหาอาสาสมัครโครงการวิจัยและการให้ความรู้ในชุมชน ”
โดย คุณประเชิญ ปาละน่าน

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

รายการพิเศษ เรื่อง”ก้าวทันเอดส์โลก จากโตรอนโต..สู่..หมู่เฮาจาวเหนือ”
ณ วัดดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โดย รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง”การตกแต่งอวัยวะเพศของเยาวชนที่ใช้ยาบ้า”
โดยคุณบังอร ศิริโรจน์
คุณนิโคลัส ทอมป์สัน

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “การสัมมนางานเอดส์โลกครั้งที่ 16 ณเมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา”
พระครูธนวรรธน์ เตชปัญโญ

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

รายการพิเศษเรื่อง “โครงการ HPTN052 อสมท.ลำพูน 96.5MHz”
พญ นันทิสา โชติรสนิรมิต
คุณชลธิชา เรืองยุทธิการณ์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “การทดสอบวัคซีนป้องกันโรคเอดส์”
นพ.ณัฐพล โฆษชุณหนันท์
คุณผ่องพรรณ เสาร์เชียว

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “การรักษาความสัมพันธ์กับชุมชน : กรณีศึกษาในแหล่งวิจัยของเครือข่ายวิจัยเพื่อป้องกันเอชไอวี 3 แห่ง”
โดย คุณวิภาดา ชีวะวัฒน์
คุณโจนาธาน ร้อบบิ้นส์

audio-file-icon