รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549.


เรื่อง “การรักษาความสัมพันธ์กับชุมชน : กรณีศึกษาในแหล่งวิจัยของเครือข่ายวิจัยเพื่อป้องกันเอชไอวี 3 แห่ง”
โดย คุณวิภาดา ชีวะวัฒน์
คุณโจนาธาน ร้อบบิ้นส์

audio-file-icon

 

Post 463 Views