รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549.


เรื่อง “ความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ชนิดฝิ่นและเฮโรอีน”
ดร. อภินันท์ อร่ามรัตน์
นพ. ณรงค์ มณีทอน

audio-file-icon

Post 398 Views