งานบริหารงานวิจัยฯ จะเสนอเอกสารที่เข้ามาทาง CMU e-Document  ผ่านระบบ CMU e-Document  ทั้งหมดตามนโยบายสำนักงานสถาบันค่ะ

เพื่อความสะดวก อาจารย์/นักวิจัย สามารถตั้งแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านทาง ทาง e-mail หรือ LINE ได้ โดย

  1. เข้าสู่ระบบที่ https://edoc.cmu.ac.th ด้วย username และ password ของอีเมล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เข้าไปตั้งค่าได้ ที่เมนู ตั้งค่า (Settings)
  3. โดยการแจ้งเตือนผ่าน LINE สามารถตั้งค่าได้ตามไฟล์คู่มือ นี้ -> CMU e-Document LINE Notify

 

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน ติดต่อคุณกนกวลี โทร 303

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์